अवजारे

ठिबक सिंचनाची व्याख्या

जमीन व पिकांचे प्रकार, पिकांची वय मर्यादा, जमिनीच्यावर होणारे बाष्पीभवन, पानाद्वारे होणारे उत्सर्जन, हवा, पाणी, सूक्ष्म जीवाणू व मूलद्रव्ये इ. प्रमुख घटक लक्षात घेऊन पिकाच्या मुळाच्या...

Read more

पिकासाठी पाणी पुरवठा

पाण्याच्या उपलब्धतेवर पिकाची वाढ अवलंबून असते व योग्य पिकाच्या वाढीसाठी पाण्याचा नियमित पुरवठा करणे अत्यंत महत्वाचे असते. म्हणजेच पिकाची वाढ...

Read more

पीक संरक्षण साधनांची काळजी

भुकटी मारण्याचे साधन भुकटी मारण्यापूर्वी डबा अथवा पेटी मोकळी स्वच्छ आहे, याची खात्री करावी. साधने थोडावेळ कार्यान्वित करावीत, म्हणजे पूर्वी...

Read more

ताज्या पोस्ट