Tag: Coarse orchards

मोसंबी फळगळी वरील उपाय

मोसंबी फळगळी वरील उपाय

कारणे रोगग्रस्त, कीडग्रस्त, दुखापत झालेली किंवा जास्त वयाचे झाड.झाडामध्ये ऑक्झीन संजीवकाचे असंतुलन.कर्ब: नत्र गुणोत्तरामध्ये असंतुलन.सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता व झाडांना अन्नद्रव्यांची ...

ताज्या पोस्ट